NETCARDS

Netcards ir informācijas tehnoloģiju firma, kas dibināta 2001. gadā un nodarbojas ar programmatūras izstrādi, sistēmu adaptēšanu un ieviešanu, kā arī sniedz konsultāciju pakalpojumus. Rīgas Domes transporta departamenta pasūtījums, Vecrīgas iebraukšanas/izbraukšanas kontroles sistēma, ir viens no veiksmīgākajiem Netcards realizētajiem projektiem.

Netcards arī izstrādā individuāli pielietojamas interneta lietojumprogrammas. Kā piemērus var minēt:

  • Pasūtījumu un kravu sekošanas sistēma
  • Kuģu resursu vadības sistēma VRM (Vessel Resource Management System) 
  • Integrētais ārstu (Re)Sertifikācijas un Prakšu reģistrs Latvijas Ārstu Biedrībai, kur iespējams elektronsiki pieteikties (re)sertifikācijai, prakses (pār)reģistrācijai un arī konferencēm 
  • Dažādu datu bāzu on-line sistēmas: Latvijas likumdošanas, Populārā Medicīnas Enciklopēdija internetā, kā arī Latvijas medicīnas pakalpojumu sniedzēju reģistrs.

Klienti un sadarbības partneri:

Alpha Shipping Company, Rīgas pašvaldības, Latvijas Ārstu biedrība - Latvija;
Severstallat -  Krievija. 

 





www.netcard.lv 

 
 
2009 © Felixholding
designed by absolute   absolute